חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
19.8.2008
אירן שיגרה לווין לחלל

אירן ביצעה שיגור מוצלח ראשון באמצעות טיל Safir 1 ( "שגריר" בפרסית) . השיגור המוצלח סולל את הדרך לשיגור לוויני תקשורת קלים מסדרת Omid (תקווה בפרסית ) לחלל בעתיד הקרוב טיל ה Omid שפותח באירן יחלוף מעל אירן שש פעמים ביממה למטרות מחקר.
שיגור ה Safir 1 נועד לשפר את יכולות אירן בחלל . באמצעות ה Safir 1 נבדקות מערכות חישה מרחוק , טלמטריה לווינית ומערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) וכן עיבוד נתונים באמצעות תחנות קרקע. לפניכם סרט של השיגור שבוצע שלשום בלילה.

Get the Flash Player to see this player.

Iran launches satellite into space

Iran successfully launches its first homemade satellite carrier, Safir 1, opening a new chapter in the country's scientific achievements. Iran says the launch will pave the way for the country to send a lightweight telecommunications satellite, Omid (meaning 'hope' in Persian), into orbit in the near future. The domestically manufactured Omid satellite will pass over the country six times a day for research purposes.
The launch of Safir 1 was aimed at improving the country's space industries. Safir 1 tested remote sensing, Satellite telemetry, and geographic information system (GIS) technology as well as remote and ground station data processing.