חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
17.8.2008
הדו"ח התקופתי של 1worldspace

חברת הרדיו הלוויני העולמי 1worldspace פרסמה את תוצאותיה העסקיות הנכונות ל 30 ביוני 2008 . באותו מועד היו לחברה 171,657 מנויים פעילים בכל אזורי הכיסוי , עליה חסרת משמעות של 187 מנויים בלבד לעומת הרבעון הראשון של השנה . העצירה בגידול משקפת את הפםסקת מאמצי השיווק של החשירות בהודוובמקומות אחרים בהם נקלטים שידורי השירות בשל התמקדמות בתוכניות להשיק שירות רדיו לוויני נייד באירופה במהלך 2009 וכן בשל הצורך לאתר מקורות מימון נוספים . בהודו נוספו לחבילה רק 2,283 מנויים חדשים ( נטו) במהלך הרבעון השני של 2008 למרות ירידה משמעותית במאמצי השיווק ובסך הכל היו ל 1worldspace 164,309 מנויים בהודו ב 30 ביוני .

החברה מדווחת על הפסדים בסך 36 מליון דולרים או 85 סנטים למניה בהשוואה ל 51.2 מליון דולרים או 1.30 דולרים למניה בשנה שעברה. ברבעון האחרון עמדו הכנסות 1worldspace על 3.3 מליון דולרים לעומת 3.6מליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד

אירועים נוספים חשובים שהחברה מציינת בדיווח הרבעוני האחרון ::

WorldSpace Europe, חטיבה חדשה של החברה בשליטת החברהה אם קבלה אישור משלטונות גרמניה להפעיל רשת הפצה קרקעית שתגבה את שידורי הלווין המתוכננים לשנת 2009.

החברה חתמה על הסכם עם חברת STMicroelectronics לפתוח, ייצור והפצה של שבבי עבור מקלטי הרדיו הניידים של 1worldspace המיועדים לשוק האירופי. ההסכם בין הצדדים צפוי להביא בסופו של דבר לפיתוח מקלט רדיו לוויני משולב מלא .


ב13 ביוני הגיעה החברה להסכם אם מחזיקים בשטרות חבו שלה להאריך את מעוד הפירעון של שטרות אלה , ששוויים 17.7 מליון דולרים בתוספת ריבית בסך 2.16 מליון דולרים לעד ל 30 ביוני 2008. החברה הסכימה להאיץ את התשלום של יתרת הסכום העיקרי הלא משולם של שטרות הלוואת הגישור בסך 17.5 מליון דולרים עד ל 31 ביולי 2008.

מכל הנתונים שהתפרסמו לאחרונה ברור, שהחברה בקושי שורדת . הדו"ח לא מציין שההלוואה האחרונה כבר מוחזרה פעם נוספת וכי שני עובדים בכירים בחברה הודיעו בתחילת אוגוסט על פרישתם הקרובה מהספינה ( הטובעת ? ).1worldspace Reports Latest Quarter Results

1worldspace, the only global satellite communications company positioned to offer crystal-clear radio to listeners in more than 130 countries, today announced results for the second quarter ended June 30, 2008. The Company ended the quarter with 171,657 subscribers worldwide, a slight increase of 187 from the close of the prior quarter, continuing to reflect the cessation of marketing efforts in India and other parts of the world ahead of the Company's efforts to launch its mobile service in Europe in 2009, as well as the need to raise additional funding. In India, the Company gained 2,283 net subscribers during the second quarter of 2008, even with substantially reduced marketing spend in that region. 1worldspace ended the period with 164,309 subscribers in India, compared with 162,026 at the end of the first quarter of 2008. Highlights of the second quarter include:

As previously announced WorldSpace Europe, a majority-owned subsidiary, received approval from Germany's Federal Network Agency, the Bundesnetzagentur, for the operation of a terrestrial repeater network in Germany. The repeaters will work in conjunction with the 1worldspace existing satellite network to provide German consumers with a subscription-based satellite radio service to automobiles, starting sometime in 2009.

An agreement with STMicroelectronics for the development, manufacture and distribution of chips for the 1worldspace mobile receiver for the European aftermarket. The agreement between 1worldspace and STMicroelectronics is expected to lead to the first fully-integrated device for channel decoding in ESDR receivers.


On June 13, 2008 the Company reached an agreement with its existing note holders to defer its June 1, 2008 debt repayment of $17.7 million and accrued interest of $2.16 million to June 30, 2008. The Company also agreed to accelerate the repayment of the remaining unpaid principal amount of the Bridge Loan Notes of $17.5 million to July 31, 2008.

From the above details and other details the company has made public it is obvious 1Worldspace is in a serious crisis and that the "ship is sinking".