חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
15.7.2008
THOR 2 נודד מזרחה

לווין התקשורת הותיק THOR 2 של חברת הלווינים הנורבגית Telenor יצא משירות בעמדתו המקורית ב 0.8 מעלות מערב לאחר שהוחלף במקום זה על ידי הלווין החדש THOR 5. הלווין החל לנדוד מזרחה. לאחרונה חנה הלווין ב 4 מעלות מזרח . החברה טרם פרסמה הודעה רשמית על עתיד הלווין או לגבי עמדתו המתוכננת הבאה.

שיגור : 21.05.1997
יצרנית : Hughes
פלטפורמה : Spacebus-3000B2
משגר : Delta-7925
אתר שיגור : Cape Canaveral
משקל בעת השיגור : 1451 ק"ג
תוחלת חיים : 11 שנה
משיבים : 14 ב Ku-bandTHOR 2 moving east

The aging THOR 2 satellite of the Norwegian telecommunicatiosn company Telenor has left its original position at 0.8 degrees west after being replaced by the new generation THOR 5 satellite . The satellite is moving eastwards and has been spotted lately at 4 degrees east. There is no official inforamtion about the satellite's future position.

launch date : 21.05.1997
Main contractor : Hughes
Platform : Spacebus-3000B2
Launcher : Delta-7925
Launch site : Cape Canaveral
Launch mass: 1451 kg
Lifre expectancy : 11 years
Transponders : 14 Ku-band