חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
15.7.2008
Eutelsat הודיעה על כיבוי סופי של 4 משיבים ב W5

חברת הלווינים הצרפתית Eutelsat הודיעה,ש בעקבות תקלה בתת מערכת של ספק הכוח של לווין התקשורת W5 בלילה שבין ה 16 ל 17 ביוני, נערכו בדיקות טכניות לבירור חומרת התקלה והשלכותיה לגבי המשך פעילות הלווין ביחד עם יצרנית הלווין, חברת Thales Alenia Space.
פעילות הלווין יוצבה אבל בעקבות הבדיקות התברר, שלא ניתן לחדש אותה במלואה ועקב כך החברה מודיעה כי היא נאלצת לכבות באופן סופי ארבעה משיבים בלווין זה. בלווין ממישיכם לפעול כסדרם 20 משיבים נוספים.
איזו סמיכות מעניינת של הודעות.... ראו ידיעה נוספת בענין לווין זה שהתפרסמה ביום א'Eutelsat permanently shuts down 4 transponders on W5

Following a technical incident experienced to part of the power generator subsystem of the W5 satellite in the night of 16 to 17 June, Eutelsat has conducted a technical investigation into the satellite’s performance in collaboration with its manufacturer, Thales Alenia Space.
Whereas the power performance of the satellite is now stabilised, the conclusion of this investigation is that it will not be possible to recover operational use of the four transponders that were switched off as a result of the technical incident.

Consequently, in current operational conditions the capacity of this satellite is now 20 transponders.
What a strange coincidence ....see another article about this satellite from last Sunday