חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
14.8.2008
תקלה במשיב של Türksat 2A

בשל תקלה באחד מהמשיבים בלווין התקשורת התורכי Türksat 2A הפועל ב 42 מעלות מזרח הועברו כל הערוצים ששודרו בו בתחום שבין 11,753 ל 11,781GHz למשיב אחר באותו לווין. בנוסף, בשל התקלה הפעילה חברת הלווינים התורכית תדר חדש נוסף בלווין התקשורת החדש Türksat 3A שנכנס לשירות לפני כשבוע באותה עמדה, בתדר 12,729 GHz .פרטים נוספים על השינויים בתדרים שחלו בערקבות התקלה בעמוד חדשות ערוצים בלווינים .

Türksat 2A transponder problems

Due to a technical prblem on one of the transponders in the Türksat 2A satellite operating at 42 degrees east , all channels between 11,753 and 11,781GHz have been moved to another transpnder on the same satellite. Due to the technical probelm another special tarnsponder has been turned on the Türksat 3A new satellite on 12,729 GHz .More details about the new frequencies are available on the channel news and updates page.