חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
10.7.2008
בוטל חוק "חדשות חיוביות" ברומניה

בית המשפט הרומני לענייני חוקה פסל חוק חדש שאושר על ידי הפרלמנט הרומני , המחייב את הרדיו והטלוויזיה הציבוריים של רומניה לשדר יותר "חדשות חיוביות" . בית המשפט קבע, שהחוק החדש נוגד את החוקה . החוק, שיוזמה של המפלגה הליברלית וחבר מפלגת אופוזיציה ימנית קיצונית בשם מפלגת רומניה הגדולה אושר פה אחד בסנט של רומניה בחדוש יוני אבל המפלגה הדמוקרטית-ליברלית החליטה לערער על חוקיותו .,

Romanian court blocks "positive news" law

Romania’s constitutional court ruled yesterday against a new legislations that would require radio and television stations to air more “positive” news. The court said the new law breaches the Romanian constitution. The bill, initiated by a deputy from the ruling Liberal Party and a member of the opposition far-right Greater Romania Party, was approved unanimously by the senate in June but was challenged by the Democrat-Liberal opposition party