חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
6.7.2008
Das Vierte הגרמני יהפוך לערוץ במתכונת מלאה

בשנת 2005 הושק ערוץ הטלוויזיה הגרמני Das Vierte (" הרביעי") בתור ערוץ סדרות וסרטים. אבל מעתה לא עוד. "בכוונתנו להפוך את הערוץ למתכונת של ערוץ שידור מלא," אומר דמיטרי לסנבסקי, הבעלים החדשים של הערוץ בראיון לעיתון הגרמני Werben & Verkaufen .לדבריו "אנו רוצים לשלב בערוץ מהדורות חדשות ותוכניות הומור וסטירה ". הפורמטים הללו יפותחו בערוץ החל בשנה הבאה.
עד לאחרונה היה ערוץ בבעלות חברת NBC Universal האמריקאית . בתחילת החודש שעבר מכרה החברה את הערוץ באמצעות חברה בת בשם Mini Movie Channel . החברה המפעילה את הערוץ כעת רשומה בלוכסמבורג עם שלוחות במוסקבה , פריס וקליפורניה , ארה"ב.

Das Vierte to become full-programme channel

When it was launched in 2005 , the German TV channel Das Vierte ("The Fourth") it was supposed to be a series and old American movie channel. But that's already history. "We intend to transform Das Vierte to a full format channel ," says Dmitri Lesnewskij, ther new owner of the channel to the German newspaper Werben & Verkaufen . According to Lesnewskij " we would like to add news magazines and humor programmes to the channels' lineup " . The new formats will be developed for the channel starting next year.
Das Vierte was owned by NBC Universal who, through a subsidiary called Mini Movie Channel, sold it in the beginning of last June to its new owners who operate it through a company registered in Luxembourg, iwith offices in Moscow, Paris and California.