חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
5.8.2008
כשלון שיגור נוסף לחברת SpaceX

השיגור השלישי של חברת SpaceX לאחר שלא התרחשה הפרדה בין השלבים של טיל השיגור מדגם Falcon 1 פרי פיתוח עצמי של החברה . עם זאת, בחברה הובעה שביעות רצון מהביצועים של המנוע החדש מדגם Merlin 1C שהחברה מתכוונת להתקין בטילי ה Falcon 9 , אף הם פרי פיתוחה.
השיגור של SpaceX כלל שלושה לווינים שכפי הנראה אבדו בשל התקלה. זה היה ניסיון השיגור השלישי של חברת SpaceX וגם בשתי הפעמים הקודמות הטיל כשל ולא הגיע למסלול המתוכנן ופעם אחת טיל ה Falcon 1 אבד חמש דקות מרגע השיגור . החברה הודיעה שהיא מתכוונת להמשיך בניסיונות השיגור .
עוד על החברה בסקירה הבאה
Another failed launch for SpaceX

SpaceX launch has failed following a problem with stage separation, causing the stages to be held together.On the positive side of the ( failed launch) the company says the flight of thr first stage, with the new Merlin 1C engine that will be used in Falcon 9, was picture perfect .
The SpaceX launch had three satellites on board, all of which were presumably destroyed in the incident. This marks the third failed launch for SpaceX twice they failed to reach orbit, and once the Falcon 1 rocket was lost five minutes after launch. While the company vows to carry on , this certainly raises some questions about the likelihood of successful privatization of the Space industry