חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
5.8.2008
חלל תקשורת הודיעה על הזמנת AMOS 5

חברת הלווינים הישראלית הודיעה על חתימת חוזה עם חברת NPO/PM - Academician M.F Reshetnev הרוסית במסגרתו תהיה החברה הרוסית אחראית על בניה ואספקה במסלול של לווין חדש בשם AMOS 5 וזאת לא יאוחר מ 31 במרץ 2011.
עלות הלווין 157 מליון דולרים. תוחלת החיים של הלווין היא 15 שנה כש 14 מתוכן ניתנות לביטוח. התפעול של הלווין במסלול ינוהל על ידי החברה הרוסית תמורת תשלום שנתי קבוע.
Spacecom orders AMOS 5 from Russia

Israeli satellite operator Spacecom will buy the Amos 5 satellite from Russia's NPO/PM - Academician M.F Reshetnev . The Russian company will build the satellite and will be responsible for all the procedures including its launch and placement in orbit and will also be responsible for the mainatenance of the satellite in orbit. AMOS 5 will be launhced not later than March 31, 2011. The cost of the satellite is 157 million dollars , its life expectancy is 15 years of which 14 are insurable .