חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
4.9.2008
צומצמה תוחלת החיים של Eutelsat W5

בעקבות התקלה באירעה בלווין התקשורת W5 של חברת הלווינים Eutelsat בלילה שבין ה 16 ל 17 ביוני , במהלכה אבד אחד משני קולטי השמש של הלווין ואשר גרמה גרמה לירידה בכושר יצור החשמל בלווין הקימה חברת Eutelsat צוות חקירה מיוחד בשתוף פעולה עם יצרנית הלווין Thales Alenia Space. על בסיס ממצאי החקירה שאושרו אתמול הודיעה חברת Eutelsat שתוחלת החיים של הלווין הופחתה בשלוש שנים לכל היותר.

לפיכך, הלווין צפוי לצאת משירות ברבע האחרון של שנת 2014 במקום ברבע הראשון של שנת 2018. החברה מבצעת כעת מדידות טכניות על מנת לצמצם את הפחתת תוחלת החיים של יתרת הלווין במסלולו התקין.
פרטים נוספים על הלווין ראו בסקירה בעמוד הבא
Eutelsat W5 Lifetime Reduced

Following the incident in the night of 16 to 17 June In which the W5 satellite lost one of its two solar panels , Eutelsat set up a technical investigation on the satellite's performance together with its manufacturer, Thales Alenia Space. On the basis of elements of this investigation, confirmed today by Thales Alenia Space1, Eutelsat informs that the remaining orbital lifetime of W5 could be reduced by a maximum of three years.

The satellite's end of operational life in stable orbit is now estimated to be in the fourth quarter of 2014, advanced from the first quarter of 2018. Technical measures are currently being implemented to minimise the reduction of the in-orbit lifetime.