חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
1.7.2008
ILS תשגר באוגוסט את Inmarsat-4F3

השותפות הרוסית-אמריקאית לשיגור לווינים ILS - International Launch Services החלה בהכנות לשיגור הראשון של לווין באמצעות טיל Proton-M מאז הוקפאו כל השיגורים המסחריים בחדוש אמרץ השנה לאחר כישלון השיגור של לווין התקשורת האמריקאי AMC-14 .

לאחרונה ניתן אור ירוק לחדש את השיגורים באמצעות טילי Proton Breeze M לאחר שועדה שבדקה את כשלוןה שיגור הגישה את מסקנותיה והמלצותיה בנושא

בעקבות האישור פורסם אתמול, כי מגבר חדש מדגם A Breeze-M עבור טיל Proton-M הגיע למרכז השיגורים במסכרת ההכנות לקראת שיגור לווין התקשורת Inmarsat-4F3 ששיגורו ( שנדחה זה חודשים ארוכים) מתוכנן להתצבע במהלך חודש אוגוסט

ILS to launch Inmarsat-4F3 in August

The Russian-American joint venture International Launch Services (ILS) has started preparations for the first launch of a Proton-M rocket since the failed mission of the AMC-14 satellite in March.

The Proton Breeze M were authorized to return to flight this summer after a review committee presented its recommendations.

Follwoing the recommendations its has been published yesterday, that a Breeze-M booster for the Proton-M carrier rocket has been arrived at the Baikonur launch site, for the August launch of the Inmarsat-4F3 mobile services communications satellite.