נא להמתין להופעת התפריט 
טילים לשיגור לוויני תקשורת
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

מנוע קריוגני

השימוש ברקטות מונעות בדלק נוזלי עלה על ידי מדענים גרמניפ, אמריקאים ורוסים באופן עצמאי וכולם גילו, שמנועי רקטות זקוקים לקצב גבוה של זרימת מסה עבור מחצמן נוזלי ודלק כדי ליצור את הדחף המבוקש. רמות גבוהות של דחף אכן הושגו על ידי שימוש בחמצן נוזלי ( LOX) ופחמימן (hydrocarbon ) נוזלי בתור דלק. בתנאים אטממוספריים ,חמצן נוזלי ומחמימנים בעל משקל מולקוראלי נמוך נמצאים במצב גז ועל מנת להשיג את קצב זרימת המסה האפשרות היחידה היא להזין אותם למנוע בצורה נוזלית. על מנת להשיג זאת , הם מאוחסנים במצב נוזלי על ידי קרורם ומכאן השם מנועי רקטה קריוגניים ( קריוגני = בטמפרטוה קרובה להקפאה. נעשו נסיונות בשילובים שונים ומחמצן החמצן הנוזלי ( LOX) והמימן הנוזלי (LH2) משכו את שתומת הלב בעיקרית של המהנדסים מכיוון ששני המרכיבים היו קלים וזולים להשגה , הים ידידותיים מבחינה ביולוגית , אינם קורוזיביים ויש להם את טמפרטורת השחרור האנטרופית הגבוהה ביותר מבחינת בעירהמבין כל הצמדים הלא רעילים . טמפרטורת ההתנזלות של חמצן היא 89 מעלות קלווין ובטמפרטורה זו החמצן הנוזלי (LOX) מצליח להגיע לצפיפות של 1,140 kg/m3 ( או 1.14 g/cc). במימן מדובר ב 20 מעלות קלווין, רק מעלות ספורות מעל לאפס האבסולוטי ואז הוא מגיע לצפיפות של 70 kg/m3 ( או 700 mg/cc).

המרכיבים העיקריים של מנוע רקטי קריוגני הם : תא דחף או א בעירה, מצית פירוטכני, מזרק דלק, משאבות טורבו של דלק טורבו , טורבינות גז, שסתומי קריו, וסתים , מיכל ה דלק ונחיר מנוע הרקטה. את הדלק ניתן להזרים ישירות או דרך מעקף.
 


© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners