נא להמתין להופעת התפריט 
חברות לשיגור לווינים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל
בחזרה לרשימת החברות

Baikonur Cosmodrome

אתר השיגורים בייקונור קוסמודרום נמצא כ 2,100 ק"מ דרומית-מזרחית למוסקבה . האתר תומך ומספק את כל מגוון השירותים הנחוצים לשיגור טילים מסוגים שונים. באתר המערבי של הקסומודרום נמצא מרכז השיגורים של טילי , Proton הכולל את מבנים Building 92A-50 ו 92-1 בהם מתבצעת הרכבת הטילים ( כולל הלווינים) , וכן תשלובות השיגור מספרים 81 ו 200.

לאתר היסטוריה ארוכה מאוד של שיגורים המתחילה בשנת 1955 ( ראו למטה) והוא נחשב לאחד מאתרי השיגור החושבים בהם בוצעו שיגורים היסטוריים חשובים מאוד. בין השאר שוגר מאתר זה ב באוקטובר 1957 הלוין המלאכותי הרוסי הראשון ספוטניק וב 12 באפריל 1961 שוגר מכאן טיל עם יורי גגרין שהיה האדם הראשון ששוגר לחלל.
גם כיום ממשיך הקוסמודרום של בייקונור להיות אתר מפתח לגישה לחלל עבור מרבית החברות המשגרות מטענים מסחריים . באתר ארבעה כני שיגור לטילים מדגם Proton ושניים מהם עברו התאמה לשיגור טילים מסחריים מתוצרת המערב. באתר Proton מבוצעים כ 12 שיגורים בממוצע בשנה
טיל סויוז על כן השיגור בבייקונור
טיל סויוז על כן השיגור בבייקונור

עיבוד המטענים והכנתם לשיגור

מרבית מטעני השיגור המיוצרים במדינות המערב מטופלים בעיקר במבנה 92A-50 . מסילות הנמצאות באולם 102 של המבנה מאפשרות להסיע את המטענים המגיעים מחו"ל בהטסה ישירות לאולמות היצור וההרכבה שם הם מטופלים באזורי עבודה נקיים . משם מובלות המכולות של המטענים באמצעות עגורן ומנוף אל אולם מספר 101, הנחשב לסביבת עבודה נקיה class 100,000 .

מבנה 92A-50, הנחשב למתוחכם ומודרני ביותר, הוא תשלובת כוללת של עיבוד מטענים המתוכנן לעיבוד וטיפול בלווין עצמו , בשלב העליון, ביחידת ההעלאה ובמגבר ( בוסטר) ה Proton בו-זמנית. אתר זה שופץ לחלוטין וצויד על מנת להשלים הצורה יעילה את כל תהליכי העיבוד בכל מרכיבי המטען המיועד לשיגור, כולל תדלוק ואריזה סופית. אולמות העבודה , המערכות והציוד הם בגודל מספיק עלמנת לטפל במטענים בקוטר של עד 4.5 מטרים בגובה מירבי של עד 10.0 מטרים ובמסה מירבית כוללת של עד 8,700 ק"ג.

מערכות האורור , החימום ומיזוג האויר במבנה 92A-50 הן נפרדות ועצמאיות לכל יחידה במבנה . בזכות הפרדה זו , ניתן לקיים ביחידות השונות סביבות עבודה שונות מבחינת רמת הלחות, הטמפורטורה, הלחץ הסטטי וזרימת האויר וכן בידוד יעיל ופינוי חרום מהיר של אדים נדיפים במידת הצורך.

אולם מספר 103A מוקדש מטפול במטענים מסחריים . שטח הרצפה המיועד לטיפול במטען המשוגר באולם זה הוא 16.5 מטרים על 22 ושטח המיועד לאי התדלוק הוא של 8 מטרים על 8 מטרים נטו. באולם זה ניתן לבצע בדיקות נטולות סיכון של מטעני שיגור וכן פעולות תדלוק שהן פעולות בסיכון גבוה . מנוף גשר עליון במשקל 15 טון מספק בקרה מושלמת על כל הפעילויות המתבצעות בכלי השיגור. בחדר בקרה סמוך עוקבים אחרי כל הפעולות במתבצעות במהללך העבודה בחלקי המטען המיועד לשיגור השונים כולל פעולול התדלוק .
באולם הסמוך שמספרו 103 יש אזור אחסון נקי בן 600 מטרים רבועים

מבנה 92A-50 משמש לביצוע פעולות שונות הקשורות בשילוב בין הטיל ללווין עצמו , כולל חיבור ביניהם באמצעות המתאם הנדרש, חיבור השלב העליון של הטיל ואריזה (fairing ) כוללת של המטען המיועד לשיגור . השילוב בין החלקים, האריזה הסופית ( כולל השלב הרביעי) מבוצעים באולם 111 של מבנה 92A-50 .
הובלה לאתר השיגור

עם תום השלמת ההרכבה של הלווין ושלוש יחידות הטיל המשגר מדגם Proton, ולאחר שמבוצעת סדרה מקיפה של בדיקות בקרה לוודא את איכות השילוב, מונף כל המטען על ידי שני מנופים ומונח על גבי מתקן המיועד להובלה ושיגור . המטען הוא למעשה קרונית שנבנתה במיוחד למטרה זו ואשר משמשת להובלת המטען לאתר השיגור ולהרים אותו אל מתקן השיגור עצמו.

ששששבעה ימים לפני מעוד ששיגור המתוכנן , כלי השיגור המשולב עוזבת היחידה את אולמות היצור בדרכה אל אתר התדלוק של Breeze M . משם מתחילה חמישה ימים לפני מועד השיגור , בשעה שש וחצי בבוקר בדיוק, מתחילה הסעת המטען המיועד לשידור למרחק של ארבעה קילומטרים אל כן השיגור עצמו.

כמה נתונים על האתר
שמות אחרים : GIK-5 / NIIP-5. שם מקורי Tyuratam.מפעילה : רוסיה . מדינה : קזחסטאן . קו רוחב 46°00' צפון . קו אורך 63°00' מזרח . גובה מעל פני הים 92 מטרים . נטיה מינמלית 49.0 מעלות . הטיה מקסימלית 99.00 מעלות .
באופן רשמי ופומבי פרסמה ממשלת ברית המועצות את הקואורדינטות של כפר כורים שכוח אל שנקרא אכן בייקונור, אבל בינו לבין אתר הניסויים האמיתי לא היה שום קשר .הכל נעשה על מנת להטעות את המערב באשר למיקום האמיתי של האתר. המיקום האמיתי של האתרהיה במרחק 322 ק"מ דרומית מערבית לבייקונור האמיתית באתר שנקרא טיוראטאם שבקזחסטאן .אבל למרות שהאתר מוכר כיום ברבים ונמצא בשימוש בינלאומי באופן שוטף, השם נותר כשהיה ואף אחד לא מתייחס לאתר בשמו האמיתי אלא כ "בייקונור" בלבד

אתר מרוחק זה נבחר על ידי ממשלת ברית המועצות באמצע שנות החמישים על מנת שיוכל להכיל את מערכות הנחית הרדיו של הטילים הבין-יבשתיים הבליסטיים מסדרה R-7 ICBM שפותחו במהלך המלחמה הקרה בינה לבין המערב .
מערכת זו הצריכה שלוש תחנות בקרה - כששתיים מהן מרוחקות לפחות 150-200 מאתר השיגור עצמו והשלישית במרחק של 300 ק"מ מאחרוי אתר השיגור עצמו . אילו היו משתמשים באתר השיגורים הראשון שהוקם למטרת שיגור טילים בליסטיים בין-יבשתיים ב קפוטסין יאר התחנות הללו היו צריכות לקום בים הכספי או באירן. לכן נבחר אתר בייקונור למטרת בדיקות של מערכת R-7 והוא נבנה בעלויות כספיות עצומות . כל אתר פעיל לשיגור מסדרת R-7 עלה בזמנו 500 מליון רובלים . מחיר זה כלל את מערכת הרדאר המתוחכמת ומערכות הרדיו השונות על תחנותיהן, מה שהצריך בניה של מבנים וסלילת דרכים חדשות לגמרי , קוי כוח ומסילות ברזל באזורים צחיחים אליהם בדרך כלל איש לה הגיע עד אז באופן סדיר.

שנים ספורות לאחר שכבר נבנתה כל המערכת הודיע קורולב, אבי תוכנית החלל של רוסיה לכרושצ'וב , שהיה אז מנהיג ברית המועצות, שניתן יהיה לבנות טילים מדגם R-7 שיהיו בעלי נחיה אינרציאלית וכך ניתן יהיה לבטל את הצורך בכל תחנות המעקב שנבנו עד אז . כרושצ'וב נדהם ולא הבין בשביל מה היתה נחוצה כל ההשקעה האדירה הזו שנעשתה עד אז ובעצם בשביל מה היה הצורך לבנות את מתקן בייקונור. אבל השימוש באתר נמשך ונעשו בו בין השאר כל המבחנים למערכת הטילים החדשה של קורולב. מאוחר יותר נבנו בו מבני ענק שנעדו לשיגור טילי Proton שפיתח חלומיי וטילים מסדרה N1 שפתח קורולב . לפני שפותחה כל אחת מתוכניות הטילים האחרונות נעשתה חשיבה מחודשת לגבי האפשרות לבנות אתר חדש ונוח יותר לשיגור הטילים הללו אבל בכל פעם התברר שעדיף להמשיך להשתמש באתר בייקונור שכבר היה זמין ומפותח מאוד.

מפת האתר

מפת אתר בייקונור
מפת אתר בייקונור

 
מידע נוסף


אתר מומלץ

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners