נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

טלוויזיה בגרמניה שלפני מילחמת העולם השנייה

מעמוד קודם

המשדר בוויצלבן ( הוקם ב 1926)

מצלמים את המשחקים האולימפיים בברלין בשנת 1936

מצלמת התותח במשחקים האולימפיים ב 193

סמל הערוץ ( ראו גם אנימציה מלאה בסרט המופיע בעמוד הראשון )

קריינית הרצף

כל התוכניות צולמו בפילם ( לא היה אז כלל סרט מגנטי להקלטות וידאו) נערכו במעבדות וחוברו מדי כמה ערבים לתוכנית מלאה ( ראו לוחות שידור בעמוד קודם). גם קריינית הרצף צולמה קודם לכן בפילם וכך שרדו קטעים שבהשתתפותה . אחרי מלחמת העולם השניה נותר רק מספר מצומצם מאוד של חומרים מצולמים מהטלוויזיה הנאצית על גבי פילם צלולואיד ומרבית החומר המצולם שהיה במחסני הטלווזייה בברלין נחשב לאבוד .
רק לאחר איחוד שתי הגרמניות בשלהי 1989 נתגלו במחסנים במזרח
גרמניה חומרים נדירים אלה שראו אור רק בעשור האחרון..

מנהל שירות השידור הדמובסקי

מקלט בעת השידור

צלם


FernshStube אולמות ציבוריים להקרנת שידורי טלוויזיה

FernshStube אולמות ציבוריים להקרנת שידורי טלוויזיה

FernshStube אולמות ציבוריים להקרנת שידורי טלוויזיה

1943 : הגרלת הלוטו

צוות על גג ניידת צילום

צוות שידורי חוץ

צוות שידורי חוץ

צוות שידורי חוץ
 


© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners