נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל
לוויני תקשורת גיאוסטציונריים רוסיים מדורות קודמים

Ekran / Ekran-M

שוגר : 26 באוקטובר 1976 / 27 בדצמבר 1987
תוחלת חיים : שנה אחת / שלוש שנים
משקל בעת השיגור : 2000 / 2100 ק"ג
יצור חשמל : 1800 ואט
טיל שיגור : Proton

Gorizont
תחומים : C-band ו Ku-band
שוגר : 19 בדצמבר 1978
תוחלת חיים : 3 שנים
משקל בעת השיגור : 2200 ק"ג
יצור חשמל : 1280 ואט
טיל שיגור : Proton

Raduga / Raduga-1
תחומים : C-band ו Ku-band
שוגר : 22 בדצמבר 1975 / 22 ביוני 1989
תוחלת חיים : 3 שנים
משקל בעת השיגור : 2000 / 2420 ק"ג
יצור חשמל : 1250 /1800 ואט
טיל שיגור : Proton
Potok
שימוש : לווין תמסורת ובקרה
שוגר : 18 במאי 1982
תוחלת חיים : 3 שנים
משקל בעת השיגור : 2300 ק"ג
יצור חשמל : 1700 ואט
טיל שיגור : Proton

Luch
שימוש : לווין תמסורת ובקרה
שוגר : 25 באוקטובר 1985
תוחלת חיים : 3 שנים
משקל בעת השיגור : 2400 ק"ג
יצור חשמל : 1750 ואט
טיל שיגור : Proton

GALS
שימוש : שידורי טלוויזיה ישירים
שוגר : 10 בינואר 1994
תוחלת חיים : 5 שנים
משקל בעת השיגור : 2500 ק"ג
יצור חשמל : 2400 ואט
טיל שיגור : Proton

Express
שימוש : שידורי טלוויזיה ישירים , C-band + Ku-band
שוגר : 13 באוקטובר 1994
תוחלת חיים : 5 שנים
משקל בעת השיגור : 2500 ק"ג
יצור חשמל : 2400 ואט
טיל שיגור : Proton
   

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners