היסטוריה של השידור והתקשורת הלווינית והקרקעית
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

אתרי שידור היסטוריים : מרכז השדור ב קניגס ווסטרהאוזן- גרמניה
מעמוד קודם
בתקופה הראשונה( 1933 - 1919 )
מיד לאחר שהאתר עבר לידי ה Deutsche Reichspost ציוד השידור הומר לשימוש כאתר רדיו מסחרי אזרחי. התת-שר האנס ברדוב מונה כאחראי על האתר. הוא אירגן התקנה של משדרי שסתום, תחנת קליטה בברלין-צלנדורף ושני תרני שדור, כל אחד בגובה של 100 מטרים

הפונקרברג - תחנת השידור - בשנת 1918
בנובמבר 1919 האנס ברדוב נתן הרצאה בה פירט את השקפתו לגבי שדורי רדיו ציבוריים. יתכן מאוד שבגלל חסר באיורים משכנעים נציגי העיתונות לא לא שוכנעו באופן מיידי בחשיבות העניין. שדורי ניסיון נוספים בוצעו משדר קשת בשנת 1920 . התוצאות חיוביות הביאו לשדור הראשון , קונצרט חג מולד שהוגש על ידי צוות של עובדי הדואר ב 22 בדצמבר 1920 . דווחים על השדור הגיעו מבריטניה , הולנד, לוקסמבורג וסקנדינביה. לא היתה כל תגובה מגרמניה עצמה וזאת מכיוון שהאזנה לרדיו על ידי הציבור הרחב היתה אסורה עידין באותה תקופה.

קונצרט חג מולד בשהת 1920
לאחר הנהגת שדורי רדיו בגרמניה בשנת 1923 נמשכוושדורי הקונצרטים, הקונצרטים " של ימי ראשון" כפי ניקראו אז, עד שנת 1926 . באמצע שנות העשרים בוצעו הרחבות באתר השדור. בשנת 1926 נוספו שני בנייני שדור ,שישה תרני שבכה לשדור, כל אחד בגובה 210 מטרים ותורן נוסף, "מגדל אמצעי", בגובה 243 מטרים. ה "מגדל האמצעי" שניבנה על שלושה בסיסי בטון זכה עד מהירה לכינוי החיבה "שמנמן " על ידי תושבי הסביבה. בשנת 1926 האזור בסביבת ה פונקרברג (גיבעת השדור ) היה מכוסה כולו בתחנות שדור

אולם השדור הגדול במיבנה מספר 3
נוצר צורך לבנות תחנת שדור נוספת מחוץ לקניגס ווסטרהאוזן וזו נבנתה בצסן, קילומטרים ספורים מקניגס ווסטרהאוזן . בדצמבר 1927 הופעלה תחנת השדור זצסן ושידרה בגלים ארוכים. ב 29 באוגוסט 1929 בוצע בצסן השדור הרשמי הגרמני הראשון בגלים קצרים בעוצמה של 8 קילוואט

תחנת השדור הגדולה בצסן
בנין משדר מספר 4

המשך

 

© כל הזכויות שמורות * תנאי שימוש