נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

לוויני תקשורת גיאוסטציונריים ראשונים באירופה
Symphonie 1 / 2


Symphonie היה מיזם לבנית לוויני תקשורת משותף לגרמניה וצרפת . בחודש יוני 1967 חתמו ממשלת מערב גרמניה וממשלת צרפת על הסכם עקרוני לגבי ההגדרות , הפיתוח , היצור , השיגור והשימוש בשני לווינים נסיוניים לשידורים ישירים וכן לבניה והפעלה של שתי תחנות לבקרת קרקע . על בסיס ההסכם הראשוני , הוקם גוף דו-צדדי ברמה ממשלתית , אשר העניק זכיון פיתוח של שני הלווינים לתאגיד תעשייתי גרמני-צרפתי אשר מומן במשותף על ידי שתי הממשלות.


מערכת הקרקע של לוויני Symphonie כללה מספר תחנות קרקע שאפשרו שימושים שונים שכללו שידורי טלוויזיה ורדיו , שיחות טלפון , טלקס ונתונים . מערכת לוויני Symphonie שללה שני לווינים גיאוסטציונריים שהיו מיוצבים על ידי מערכת תלת צירית , מה שאיפשר תקשורת בו זמנית בעם מספר תחנות קרקע בתחום התדרים שבין 4 ו 6 גיגהרץ . שני הלווינים שוגרו בשתוף פעולה עם ארגון החלל הצרפתי CNES ונכנסו לפעילות שוטפת . בתקופת פעילותם היה פקוח בו זמני קרקע צרפתי וגרמני על בסיס חלוקת זמן . בתחילת 1977, Symphonie A הוזז אל מעל לאוקינוס ההודי ב 49 מעלות מזרחשם הוא נשאר שנתיים . כשמלאו לשני הלווינים שנתיים הם הוסטו ממסלות גיאוסטציונרי וסיימו את פעילותם.

לוויני Symphonie שוגרו מאתר קייפ קנבראל שבארה"ב באמצעות טיל מסוג THOR-DELTA . בשלב השיגור הראשון נקבע מסלות חניה מעגלי בגובה 400 ק"מ והושגה הטיה של 28.3 מעלות . אחרי סדרת תמרונים והתנעה של השלב העליון של הטיל הוא שוגר למסלול אקסצנטרי גבוה יותר בגובה apogee א-סינכרוני של 38.000 ק"מ ושם הוא גם כבר היה בהטיה מופחתת של 13.2 מעלות . אחרי שהלווין נפרד מהטיל הוא הובא למסלול ראשוני באמצעות apogee תמרון דחף ב apogee השישי של מסלול המעבר . הלווין הובא לגובה 34.000 ק"מ וההטיה שלו הופחתה מ 13.2 מעלות לאפס.

Symphonie A
שיגור : 2.12.1974
טיל שיגור : THOR DELTA
מיקום : 11.5 מעלות מערב
עמדות נוספות : בשנת 1977 הוזז זמנית ל 49 מעלות מזרח
הוצאה ממסלול : 12.8.1984

Symphonie B
שיגורו : 27.8.1975
טיל שיגור : THOR DELTA
מיקום : 11.5 מעלות מערב
הוצאה ממסלול: 19.12.1984
   

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners