נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

לוויני תקשורת גיאוסטציונריים ראשונים באירופה
OTS- 2


תוכנית OTS - Orbital Test Satellite היתה מערכת לווינים נסיונית שירשה סוכנות החלל האירופית ESA בשנת 1975 מ ESRO - מארגון מחקר החלל האירופי.
הראשון מצמד לוויני OTS שכונה OTS-1 אבד בעת שיגורו בחודש ספטמבר 1977 . הלוין השני - OTS-2 - היה ללווין הגיאוסטציונרי האירופי הראשון שכלל שישה משיבים בתחום Ku-band וגם 7,200 מעגלי טלפוניה. הלווין היה במשקל 445 ק"ג , צורתו מתומנת ומימדיו הכלליים 2.4X2.1 מטרים. היו לו שני לוחות של קולטי שמש שנפתחו לרוחב של 9.3 מטרים וספקו חשמל בהספק מירבי של 0.6קילוואט . החברה הראשית שבנתה את הלווין היתה British Aerospace אשר הוזמן על ידי תאגיד European MESH אשר פיתח בעצמו את הפלטפורמה של הלווין עצמו .
בתקופת פעילותו השוטפת היה הלווין ממוקם ב 10 מעלות מזרח.
בשנת 1984 , בתום שש שנות פעילות סיים הלווין את תפקידו , במהלכן ביצע שורה ארוכה של משימות מחקר שונות .בחודש ינואר 1991 הוסט OTS 2 ממסלול גיאוסטציונרי והוצא סופית משירות .
   

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners