נא להמתין להופעת התפריט 
היסטוריה של השידור
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

ימים ראשונים של שידורי טלוויזיה בצבעים

ארצות הברית :
הקרב על שיטת הצבע
וידאו - קטעים היסטורייםנדירים מתחילת שידורי הצבע

בריטניה

איטליה.
   © כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners