נא להמתין להופעת התפריט 
מידע למתחיל
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

על חיבורי הצלחת למקלט

לעיתים קרובות , בשלב התקנת ציוד ביתי לקליטת שידורי לווינים , מתעורר הצורך באימוץ פתרונות ואילתורים, אשר פותרים בעיות שונות בחיבורים שונים של המקלטים או הכבלים עצמם. שתי הבעיות המוצגות הן אולי הנפוצות ביותר :
1. איך לחבר מקלט אנלוגי ומקלט דיגיטלי לצלחת אחת
2. איך לחבר לטלויזיה אחת קו ירידה מצלחת וקו ירידה מהאנטנה הרגילה או
מהכבלים

1 . חיבור מקלט אנלוגי ומקלט דיגיטלי לצלחת אחת
הבעיה נולדה עם חדירת השידורים הדיגיטליים . בעוד מספר שנים ייעלמו כליל השידורים האנלוגיים, אבל בינתיים צופים רבים עדיין מנצלים את ציוד הקליטה האנלוגי שלהם ומתחבטים בשאלה לגבי אופן החיבור של שני המקלטים למקלט טלוויזיה אחד.

הדרך הקלה ביותר לביצוע חיבור כזה הוא על ידי מפצל - ספליטר - בקצה הכבלה יורד מהצלחת. מהמפצל יוצאים שני כבלים -אחד לכל מקלט , והמקלטים מחוברים למקלט הטלוויזיה בשתי כניסות נפרדות.

יש לזכור : אין להפעיל את שני המקלטים בו-זמנית . בסך הכל מדובר בהוספת מפצל אות ( signal splitter ) הקרוי בשפה עממית "מפצל שתי יציאות " בקצה הכבל שכבר מחובר אל כניסת הצלחת של המקלט האנלוגי. מכאן ,שהוספת המפצל יכולה להיות כבר עם כניסתו לבית. המערכת מתפקדת היטב אך ורק אם המקלטים מופעלים בנפרד, כלומר אין להפעיל שני המקלטים בוזמנית. יש לזכור נקודה זו , כי היא עקרונית בכל הנוגע לשיטת חיבור זו. כידוע, מקלט לוויני , המסוגל לקלוט את כל אותות השידור המשודרים באמצעות הלוויניים, מנצל לשם כך LNB הקרוי אוניברסלי . חלק זה מחלק את כל ספקטרום הערוצים הניקלטים לארבע קבוצות: שתיים על פי קיטוב ( polarization ) שונה ושתיים בתחומי קליטה/ שידור ( band ) שונים . מכאן , שכל הערוצים מחולקים לארבע הקבוצות הבאות: ערוצים בקיטוב אופקי בפס ( band ) נמוך
ערוצים בקיטוב אופקי בפס גבוה
ערוצים בקיטוב אנכי בפס נמוך
ערוצים בקיטוב אנכי בפס גבוה
על מנת לקלוט ערוץ מסוים מהתחומים האלה, המקלט משגר אל LNB-ה פקודה מסויימת מאוד .
פקודה כזו מורכבת משני מרכיבים והם : מתח( tension ) וטון ( tone ) . המתח יכול להשתנות בין שני ערכים שונים : 13 או 18 וולט , ערכים אליהם מיוחסים בהתאמה הערוצים בקיטוב אנכי ובקיטוב אופקי. הטון הוא אות בעל תדר של 22 קילוהרץ , שיכול להיות מופעל או כבוי. הטון משוגר אל LNB-ה באמצעות אותו כבל קואקסיאלי שממנו מגיעים האותות מה LNB למקלט עצמו. כאשר הטון במצב "כבוי" ה LNB האוניברסלי ,מוציא אל המקלט רק ערוצים בפס הנמוך. כאשר הוא פועל הוא מוריד למקלט את הערוצים בפס הגבוה. מכאן ניתן להבין מדוע אם מחברים לאותו ה LNB שני מקלטים, אפשר לקבל תקלות קליטה שונות , למרות שברור שתקלות כאלה אין בכוחן לגרום לקלקולים
של ממש במקלט או LNB-ב עצמו . למעשה, גם בתנאים של חוסר תאימות מוחלטת , אי אפשר לגרום לאף נזק, אבל הקליטה תהיה מושפעת מהנוכחות הבו-זמנית של פקודות, שאין ביניהן תאימות השו LNB מתעלם מהן לחלוטין.

הסיבה הראשונה לחוסר התאימות נובעת מערך המתח הנוצר על ידי ה קלט ומשוגר ל LNB . עובדה ידועה היא, שאם שני שני מקורות מתח מופעלים על אותו המיטען , המקור בעל המתח הגבוה "מנצח" . על כן, אם יש לנו שני מקלטים המחוברים לאותו LNB , הרי שזה שמספק מתח של 18 וולט גובר על זה שמספק מתח של 13 וולט בלבד. לעומת זאת, לא יקרה כלום אם ה LNB יקבל משני מקלטים את אותו המתח. במקרה כזה, נוכל לצפות בערוצים משני המקלטים ולהחליף ערוצים וזאת כל עוד לא שינינו לערוץ אחר, שיש לו קיטוב אחר.

ממש באותה הצורה, גם הטון של 22 קילוהרץ מביא בעיות של חוסר תאימות . נוכחות הטון מנצחת במקרה של היעדר טון . כלומר, אם שני מקלטים מחוברים ל LNB אחד , הרי שהמקלט שהטון בו "פעיל" , מנצח את המקלט שהטון בו "סגור".

מכאן , שעל מנת למנוע בעיות מהסוגים שתוארו למעלה, מומלץ להפעיל את המקלטים בניפרד.
ישנם גם מקלטים יוצאי דופן : קיימים בשוק מקלטים שגם כאשר הם המצב המתנה stand by ) הם עדיין זרם אל ה LNB ועל כן מקלטים כאלה יש לנתק מזרם החשמל לחלוטין או לבצע שינוי שולחים פנימי, אשר יאפשר סגירת המקלט ללא צורך לנתקו פיזית מהשקע .
חומרים נידרשים :
1. מפצל עם שתי יציאות עם דיודות למעבר מתח של ה BNL.
2. שני כבלים עם מחברי F לחיבור בין המפצל לשני המקלטים עצמם.

אפשרויות חיבור אחרות :
1. להתקין מפצל מיוחד בו אחד המקלטים הוא המוביל
2. להתקין Out Twin LNB
3. להתקין שתי צלחות

יתרונות :
פשוטה וחסכונית
הפעלה קלה : כל מה שצריל לזכור הוא, שיש להפעיל כל מקלט בניפרד

חסרונות:
1. אין עצמאות מוחלטת בין שני המקלטים ושניהם יכולים לפעול ידח רק אם
הם קולטים ערוצים באותו קיטוב
2. אי אפשר להקליט ערוץ דיגיטלי אם צופים בערוץ אנלוגי ולהיפך
איך להתקין כבל יורד אחד לצלחת ולאנטנה רגילה

למרות שסעיף זה אינו כל כך תקף כיום למרבית הצופים בישראל, אנו מוצאים אותו עדיין לשימושי לאנשים המתגוררים במקומות מרוחקים ואשר עדיין קולטים את ישראל (או מדינות שכנות ) באמצעות אנטנת טלוויזיה רגיל בתחומי UHF / VHF . פעמים רבות , מסיבות של אי-יכול טכנית או מסיבות אסתטיות ואחרות, לא מתאפשרת הורדת כבל נוסף מהצלחת לבית בנוסף לכבל היורד לבית מהאנטנה הרגילה . יש להדגיש מיד, שחיבור כזה אפשרי אך ורק שהכבל הקיים ( שיורד מהאנטנה הרגילה
הביתה) הוא במצב טוב מאוד או שהוא כבל המתאים להולכת אותות הניקלטים מצלחת ( כלומר, הוא מסוגל להעביר תדרים שמגיעים עד 2150 MHz ). במרבית המקרים, הפתרון נמצא בצורת הוספה של שני רכיבים הקרויים מערבלים-מפצלים "(מיקסרים, )" האחד בסמוך לאנטנה והשני בסמוך למקלט עצמו . בצורה כזו מקבלים ערבול של האותות מהאנטנה הרגילה יחד עם האותות מהצלחת והאותות
מסוגלים לזרום במקביל , באותו ה כבל, אל הבית .

מדובר למעשה במערכת פשוטה מאוד המצריכה אך ורק הוספה של שני רכיבים איכותיים כנ"ל . הנוכחות של ערוצים ארציים ולוויניים באותו הכבל עלולה להביא להפרעות קליטה קשות . על מנת למנוע זאת, יש לדאוג לכך שהאותות מופרדים היטב בתוך המיקסרים האלה. מומלץ שהבידוד יהיה גבוה dB מ 25 בכל מקרה, למרות מה שנאנר למעלה, מומלץ מאוד להחליף את הכבל היורד מהאנטנה הרגילה לכבל חדש , על מנת שלא תהיה בעיה בהולכת האותות הנקלטים בצלחת אל המקלט עצמו .

החומרים :
1. שני מערבלים ומפצלים "(מיקסרים)"
2. כבלים עם מחברי F

שיטות אחרות :
1. הוספת כבל המיועד לצלחת בלבד
2. המרת חלק מערוצי הלווינים הניקלטים לתחום קליטה VHF ולנצל להורדה
את הכבל הישן
יתרונות :
1. שיטה קלה וזולה
2. אפשר להשתמש גם כאשר מדובר במרחקים גדולים יחסית בין ציוד הקליטה ל
מקלט עצמו
חסרון :
השיטה לא מתאימה אם המערכת מורכבת מכבלים מיושנים שלא יעבירו את אותות
הלווין כהלכה

בהצלחה !
 

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners