נא להמתין להופעת התפריט 
כתבות ומאמרים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

חוק שידורי טלוויזיה - כתוביות ושפת סימנים

ב 2 ביולי 2005 עבר בקריאה שלישית בכנסת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים ), התשס"ה-2005.

החוק מטיל חובה על הגופים המשדרים בישראל ללוות את השידורים המוקלטים והחיים בכתוביות לטובת אוכלוסיית החרשים בישראל. החובה מוטלת באופן הדרגתי, כך שעד שנת 2015 יהיו חייבים הגופים המשדרים ללוות בכתוביות את כל משדריהם, על סוגיהם השונים.

לגבי מהדורות החדשות תחול חובה, בשנת 2007, על הגופים המשדרים ללוות בכותרות את המשדרים ואילו החל משנת 2008 יהיו חייבים הגופים המשדרים ללוות את מהדורות החדשות בכתוביות.

כמו כן החוק מחייב את רשות השידור ללוות בכתוביות או בשפת הסימנים כל הודעת חירום שתועבר בערוצי הטלוויזיה של הרשות.

החוק מאפשר מתן פטור מחובת הכתוביות ( לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ) רק על ידי הגוף המפקח על הגורם המשדר ורק בכפוף לתנאי החוק.

עוד נקבע כי על הפרת החובות הנובעות מהחוק יחולו הסעדים האזרחיים והסנקציות הפליליות הקבועים להפרת החובות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח- 1988.

לעיון בנוסח החוק המלא


 

סמל זה מציין שידור של תוכנית טלוויזיה המלווה בכתוביות ו/או
בשפת סימנים


הסמל הבינלאומי לשל שידור כתוביות

בצפון אמריקה נהוג זה שנים השימוש בכתוביות סמויות closed captions לשידור כתוביות של תמליל התוכנית.

הסמל הבינלאומי של שפת הסימנים

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners