נא להמתין להופעת התפריט 
כתבות ומאמרים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

כמה מילים על : DVB

להלן סקירה קצרה על הארגון המבוססת על אתר dvb.org ומקורות אחרים

צעדים ההתפתחות הארגון

עד שלהי שנות התשעים של המאה העשרים נחשבו שידורים ספרתיים לבתי הצרכנים לא מעשיים ויקרים מדי ליישום. בשנת 1991 דנו גופי שידור ויצרני ציוד צריכה (ביתי ) בשאלה, כיצד ליצור פלטפורמה יציבה כלל אירופית על מנת לפתח טלוויזיה ספרתית קרקעית. לקראת סוף אותה שנה נאספו גופי שידור, יצרני ציוד צריכה ונציגי גופים רגולאטורים, על מנת לדון בהקמת קבוצה שתפקח על פיתוח טלוויזיה ספרתית באירופה. קבוצת ההשקה האירופית ELG - European Launching Group שהוקמה בהמשך לדיונים אלה התפתחה בהמשך וכללה גם קבוצות עניין גדולות בתחום התקשורת באירופה ( פרטיות וציבוריות ), יצרני ציוד צריכה אלקטרוני ,ספקיות תוכן ורגולאטורים .
קבוצה זו ניסחה בסופו של דבר מזכר הבנות שכלל את החוקים על פיהם תנהג קבוצה בעתיד. מזכר זה היה למעשה כניסה לעולם בלתי נודע ופירושו של דבר, שגופים מסחריים מתחרים אמורים לגלות הבנה לצרכים המשותפים של כולם. היה צורך להשיג אמון והערכה הדדית בין החברים. בספטמבר 1993 נחתם מזכר ההבנות על ידי כל חברי הקבוצה וקבוצת ההשקה שינתה את שמה לשם חדש DVB - Digital Video Broadcasting Project . פיתוח טלוויזיה ספרתית , שכבר היה בשלבים מעשיים באירופה עלה מדרגה.

אחת ההחלטות היסודיות של ארגון DVB הייתה לבחור בתקן MPEG-2 , אחד מהתקנים של ארגון MPEG המתייחסים לדחיסה של אותות וידאו ואודיו. דחיסת MPEG-2 מקטינה אות בודד מ 166Mbits ל 5Mbits ומאפשרת לתחנות שידור להעביר אותות סיפרתים תוך שימוש במערכות קיימות של כבלים , לווין ושידור קרקעי . דחיסת MPEG-2 מנוצלת שיטת דחיסה על בסיס פחת . כלומר, האות הספרתי הנשלח לטלוויזיה הוא דחוס וחלק מהפרטים הולכים לאיבוד (לתמיד ). דחיסה כזו נקראת lossy compression . אובדן פרטים כאלה הוא שולי ואינו משפיע על האופן בו עין אנוש רואה את התמונה הסופית המשודרת .
שני תקנים ספרתיים המשתמשים בשיטת MPEG-2 הם טלוויזיה בהפרדה רגילה SDTV ( standard definition TV ) וטלוויזיה בהפרדה גבוהה HDTV ( high definition TV ).

באותה תקופה, קבוצה אחרת בשם Television Digital on Group Working עסקה בהכנת עבודת מחקר על הסיכויים והאפשרויות של טלוויזיה ספרתית קרקעית באירופה . המחקר ,שזכה להערכה רבה, הציג לראשונה תפישות חדשות כמו, למשל , הצעות לספק תכנים שונים למגזרים שונים של השוק בו זמנית ( למשל : טלוויזיה ניידת , שידורי טלוויזיה בהפרדה גבוהה ).

בו זמנית החלו גם להתחולל שינויים בתעשיית שידורי הלווין האירופית ונהיה ברור, שטכנולוגיית MAC תצטרך לפנות דרך לטכנולוגיה שכולה ספרתית . פרוייקט DVB סיפק את הפורום המתאים לאיגוד כל האינטרסים של הטלוויזיה האירופית לקבוצה אחת. הוא הבטיח לפתח מערכת טלוויזיה ספרתית מושלמת המבוססת על גישה אחידה.
בהדרגה נהיה ברור למפתחים , שהכבלים והלווין יהיו הראשונים לספק שידורי טלוויזיה ספרתיים. בזכות בעיות טכניות פחותות ויחס רגולטורית נינוח לעניין הביאו לכך, שאלה יוכלו להתפתח הרבה יותר מהר מאשר טלוויזיה ספרתית קרקעית שתהיה האחרונה להופיע.

בשנת 1997 עברה ההתפתחות של DVB Project את שלביה הראשוניים והפרויקט עבר לשלב הבא, כשהוא מקדם את התקנים הפתוחים שלו ברחבי העולם והופך את הטלוויזיה הספרתית למציאות . התקנים של הארגון אומצו בהדרגה ברחבי העולם והפכו למובילים בנושאי הטלוויזיה הספרתית בכל העולם .

DVB Project התפתח לתחומים חדשים כאשר הוא נטל לידיו את קבוצת ההשקה של פלטפורמת המולטימדיה בקוד פתוח MHP - Multimedia Home Platform . בעקבות המיזוג, הוצג בחודש יוני 2000 המפרט הראשון של תקן זה.

בחודש מאי 2001 אומצה אסטרטגיה חדשה עבור DVB בשם DVB 2.0, הכוללת את החזון של סביבת תוכן המשלבת היציבות והתאימות המאפיינת את תחום השידור עם המרץ, החדשנות וריבוי השירותים המאפיינים את עולם האינטרנט.

יש לציין, שמערכת DVB היא פתוחה, בניגוד למערכות סגורות. מערכות סגורות הן מערכות הספציפיות לספק תוכן מסויים, ללא אפשרות הרחבה ומותאמות רק לטלוויזיה. מערכות פתוחות דוגמת DVB מאפשרות למנויים לבחור בין ספקי תוכן שונים ולשלב בין המחשב האישי והטלוויזיה. מערכות DVB אינן מותאמות רק לטלוויזיה גם לקניות מהבית , בנקאות מרחוק , רשתות שידור פרטיות וצפייה
אינטראקטיבית. DVB מאפשרת אופציות עתידיות הכוללות קליטת שידורים איכותיים בכלי תחבורה ובמכשירי קליטה ניידים. DVB מאפשרת לספקי תוכן להציע את שירותיהם בכל מקום בו יש תמיכה ל DVB בלי כל תלות במיקום הגיאוגרפי , להרחיב את שירותיהם בקלות וללא הוצאה כספית גדולה, להבטיח מוגבלת למנויים תוך הגנה אובדן הכנסות בשל צפיה לא חוקית.

מיבנה הארגון

המליאה הכללית
הגוף העליון של DVB Project . מתכנס פעם בשנה (בדרך כלל בחודש דצמבר ). כל החברים מיוצגים במליאה הכללית.

ועדת היגוי
מתמנה על ידי המליאה הכללית. מתכנסת אחת לחודשיים. קובעת את מדיניות הניהול הכללית של DVB Project ומטפלת בתיאום, קביעת עדיפויות וניהול. מסתייעת בשלוש קבוצות Ad Hoc בענייני חוקים ותקנות, תקציב וענייני נוהל. וועדת ההיגוי מאשרת את מפרטי DVB ומציעה אותם לתקינה לגופי התקינה הבינלאומיים המתאימים .
מודולים
DVB Project מחולק לארבעה מודולים Modules) ) וכל אחד עוסק ברכיב שונה של העבודה. המודולים המסחרי והטכני הם הכוחות המובילים בפיתוח מפרטים של . DVB  מודול זכויות הקניין האינטלקטואליות עוסק בעניינים המשפטיים בנושא זה ומודול הקידום והתקשורת עוסק בקידום מוצרי DVB ברחבי העולם.

קבוצות עבודה
אלה הקבוצות בהן נעשית העבודה האמיתית. אלה מקבלות את ההשראה שלהן מהמודולים ומתמקדות בנושאים ספציפיים עם מטרה סופית ברורה. בקבוצות מומחים שונים והן ה"לב הפועם" של DVB Project .

משקיפים
מספר ארגונים קיבלו סטאטוס משקיף ללא זכויות הצבעה. ביניהם : איגוד השידור האירופי EBU ( European Broadcasting Union) , איגוד תעשיית הקולנוע ( Motion Picture Association ), מכון המחקר הקוריאני לאלקטרוניקה ותקשורת Korean Electronics and Telecommunications Research Institute וחברת CableLabs

קישורים
DVB
MHP
 

דחיסה
צימצום בנפח נתונים על מנת לחסוך מקום או זמן שידור. בשדור נתונים, ניתן לבצע דחיסה רק על תוכן הנתונים או על כל
יחידת השידור ( כולל נתוני הכותר, header ) בתלות במספר גורמים.
דחיסת תוכן יכולה להיות פשוט הסרה של כל התגים הריקים, החדרת תג חוזר בודד על מנת
לציין מחרוזת של תגים חוזרים והחלפת מחרוזות ביטים קטנות בתגים שכיחים. הדחיסה מבוצעת באמצעות תוכנה המישתמשת בנוסחה או
באלגוריתם על מנת לקבוע איך לדחוס או לפרוש את הנתונים.

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners