נא להמתין להופעת התפריט 
כתבות ומאמרים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

כמה מילים על : ATSC

צעדים ההתפתחות הארגון

ATSC - Advanced Television Systems Committee הוא רגון בינלאומי ללא מטרת רווח המפתח תקנים עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. החברים ב ATSC באים מגופי שידור, יצרניות ציוד שידור, תעשיית הקולנוע, יצרני ציוד צריכה, תעשיית הכבלים הקולנוע והלווין , יצרניות ומפתחות של מובילים למחצה. ה ATSC מפתח ומטפח ישום ואימוץ מרצון של תקנים והמלצות לגבי שידורי טלוויזיה דיגיטליים קרקעיים ומסייע בשילוב ביניהם לבין מערכות מדיה אחרות

ATSC הוקם בשנת 1982 על ידי חחברות בארגון JCIC - Joint Committee on InterSociety Coordination , EIA- the Electronic Industries Association , IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers , NAB - National Association of Broadcasters , NCTA - National Cable Television Association ו SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers כיום חברים בארגון למעלה ממאה וארבעים גופים שונים מהתעשיות הנ"ל .
ב 3 בינואר 2002 הפך הארגון לחברה
ב 24 בדצמבר 1996 אימץ הרגולטור האמריקאי לתקשורת FCC - Federal Communications Commission רשמית את מרבית המרכיבים של התקן לשידורים דייגטליים קרקעיים של הארגון תחת ההגדרה ATSC Digital Television Standard (A/53). תקן ATSC DTV אומץ על ידי ממשלות קנדה , דרום קוריאה , ארגנטינה ומכסיקו.

תקני ATSC כוללים שידורי טלווזייה בהפרדה רגילה ובהפרדה גבוהה , שידורי נתונים , צליל היקפי רב-ערוצי וטלוויזיה אינטראקטיבית .

בוחרים תקן

בשנת 1987 הקים הרגולטור לתקשורת FCC ועדה מייעצת לנושא שירותי טלוויזי מתקדמים על מנת לייעץ לו לגבי ההיבטים הטכניים והציבוריים בהטמעת שירותי טלוויזיה מתקדמים.הועדה המייעצת כללה עשרים וחמישה אישים בולטים בתעשיית הטלוויזיה ובראשה עמד ריצ'ארד ויילי שהיה בעבר יו"ר ה FCC בעצמו . לוועדה יעצו מאות מתנדבים מהתעשייה שפעלו במסגרת תת-ועדות שונות

בשלב ראשון הציעה הוועדה המייעצת עשרים ושלוש שיטות שונות .אלה נעו ממערכות "משופרות" שפעלו במסגרת הפרמטרים של שיטת השידור האנלוגית האמריקאית NTSC והיו אמורים לשפר את החוזי ( וידאו) לרמה "משופרת" שהוסיפה לאות השידור הרגיל נתונים נוספים שנועדו לאפשר שידורים במסך רחב וכלה בשיטות שכללו שידורים בהפרדה גבוהה שהיו מבוססות על שיטות חדשות לחלוטין וכללו הפרדת תמונה גבוהה , מסך רחב ופס קול משופר והיקפי.

במהלך שלב תחרותי זה , התרחשה לגמרי במקרה התקדמות טכנולגוית רבת חשיבות כשבחודש מאי 1990 הציעה חברת General Instrument שיטה חדשה דיגיטלית לחלוטין של טלוויזיה בהפרדה גבוהה . תוך שבעה חודשים ,הוצעו עוד שלוש שיטות אחרות של שידורים דיגיטליים בהפרדה גבוהה . בשנת 1991 כבר הגיע מספר השיטות החדשות לשש , ארבע מתוכן דיגיטליות לחלוטין . הועדה המייעצת פיתחה לצורך בחינת ההצעות שיטות בדיקה מתקדמותעל מנת להעריך את ביצועיהן ודרשה מהגופים המציעים לספק לה מערכות חומרה מלאות ופועלות לצרכי בדיקה . בין יולי 1991 לאוקטובר 1992 נבחנו שש המערכות על ידי שלוש מעבדות שונות ונייטרליות לחלוטין וזאת, על פי מפרט בדיקה שנוסח על ידי הועדה המייעצת בעצמה .

מרכז הבדיקות שהקימה ה ATSC עם גופי שידור ויצרני ציוד צריכה ,קיים מבחני שידור ומבחנים סובייקטיביים בעזרת צופים מומחים. ב Cable Television Laboratories, שהואתאגיד מחקר ופיתוח של איגוד חברות הכבלים האמריקאי עקך סדרה מקיפה של מבחנים במערכות הכבלים והמעבדה של ATSC במסגרת מרכז המחקר לתקשורת הקנדי בצעה tמבדקי הערכה באמצעות צופים לא מקצועיים.

בחודש פברואר 1993 התכנס צוות מיוחד של ועדת היעוץ על מנת לבחון את התוצאות שהתקבלו מכל המבחנים מתוך כוונה לנסות ולהגיע להחלטה לגבי איזה תקן יש להמליץ לועדת המומחים כדי שזו תמליץ לאימוץ רשמי על ידי ה FCC . לאחר שבוע של התלבטויות קבעה הועדה, שהיא לא תדון יותר בשיטות אנלוגיות משופרות והתשחב שניתוח הנתונים של השיטות השונות, כפי שהתקבלו מתוצאות הבדיקות , היא תאמץ את השיטה הדיגיטלית . למרות שהמערכותה כל-דיגיטליות תפקדו היטב במהלך הבדיקות , לכל אחת מהן היו מספר ליקויים שדרשו שיפורים נוספים.

הועדה המיוחדת המליצה, שהגופים המציעים של ארבע השיטות הדיגיטליות שנותרו יורשו לאמץ חלק מהשינויים שהם הציעו, ושיש צורך לקיים בדיקות נוספות לכל השיטות. הועדה המייעצת אמצה את המלצות הועדה המיוחדת והציעה בנוסף, שהועדה תסכים לקבל הצעה נוספת מכל הגופים ששיטותיהם לא התקבלו, בתנאי שהיא תשלב את המיטב של המרכיבים הדיגיטליים של ארבע השיטות שנותרו.

פרטים נוספים לגבי התקנים המפורטים ומידע נוסף על ATSC באתר הארגון
 

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners