נא להמתין להופעת התפריט 
מילון למונחי לווינים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל


SCART
Syndacat de Constructeurs d'Appareils Radio recepteurs et Televiseurs
מדובר במחבר (קונקטור ) רב שימושי לחיבור בין רכיבי מערכות אודיו-וידאו שפותח בצרפת בתחילת שנות ה- 80 ואומץ במדינות רבות באירופה וגם בישראל . לכבל כזה מחברים בשני הצדדים אך בעוד שבצד ה"תקע" קיימים פינים בעלי תפקידים מוגדרים מראש, הרי שצד ה"שקע" אינו בעל הגדרה מסויימת אחת ועל כן ניתן למצוא בשוק חיבורים מסוגים שונים המסופקים על פי צורכי המשתמש .
למונח זה שמות אחרים במדינות שונות : Euroconnector ו Peritel.

SCPC
Single Carrier per Channel
שידור בפס צר להעברת מידע ואודיו. בסוג זה של שידור, רק חלק מהמשיב הזמין מנוצל להעברת אותות השידור. מפעיל הלווין יכול למכור את שאר נפח המשיב לגופים אחרים המעונינים לשדר בנפח השידור הנותר במשיב. שיטה זו מנוצלת על פי רוב להעברות שונות ולא לשידורים סדירים. לשיטה זו יתרון על פני שיטת MCPC בכך, שניתן לאחד במשיב אותות שידור ממקורות שונים ושיטה זו מתאימה במיוחד כאשר מעלים ללוין קבצי חדשות לתחנות שידור שונות.

SECAM
Sequence Couleur a Memoire
שיטת קידוד צבע אשר פותחה בצרפת (במקביל ל PAL ). נפוצה בעיקר בארצות דוברות צרפתית.

Solar Outage
איבוד אותות שידור בגלל מצב מיוחד שבו קרני השמש "חוצות" דרך האנטנה ו-"דרך" אלומה הנקלטת בצלחת ומונעות קליטת האותות על ידי צלחת קליטה לווינית.

S/N Ratio
שיטה המודדת עד כמה נקי ונטול רעשים מתקבל אות מה basebandSR / SER
Symbol Error Rate
מיקטע של קבוצת סימנים (אותות) שהם שגיאה

SIC
Station Identification Code
קוד שידור של תחנה מסוימת

Spot Beam
קרן בעלת חתך עגול או אליפטי המכסה איזור קליטה (כיסוי) מוגבל של פני כדור הארץ . לפעמים מכונה גם Super Beam

Sub-carrier
גל נושא מידע אשר מאפנן את הנושא (reirrac)העיקרי במערכת תקשורת. משמש למידע צבע, אודיו של טלוויזיה,אודיו עצמאי (למשל: רדיו)ומידע ללי על השידור.

System Noise Temperature
אותות שמע (אודיו) משודרים בדרך כלל כ- תת-נושאים , (sub carrier ) המאופננים לתוך נושא האודיו העיקרי. למשל, בשיטות PAL ו SECAM התת-נושאים הם בדרך כלל בעלי תדר מרכזי שבין 6.60 ו 7.20 ו מגהרץ. במקרים רבים נבחרים גם תדרים נוספים אחרים. תת-נושאי אודיו אלה יכולים לשמש לשידור מקורות שמע מסוג מונו או סטריאו. בלווינים אירופים משתמשים בשידור האנלוגי בדרך כלל במערכת סטריאו מסוג Wegener Panda .

STB
set top box
בדרך כלל הכוונה למקלט שידורים דיגיטליים הממיר את האותות המתקבלים לאותות אנלוגיים ומעביר אותם למקלט הטלויזיה.

smart card
כרטיס בגודל דומה לכרטיס אשראי, המכיל מידע המוטבע בפס מגנטי או שבבאלקטרוני ואשר מאפשר גישה לשירותים מוצפנים שונים של חבילות לווין.

SMS
Subscriber Management System
נקרא גם CMS,Customer Care and Billing System
מערכת זו מכילה את כל הפרטים הרלבנטיים לגבי הלקוחות ועוקבת אחרי הפעילות שלהם, כולל הנפקת דוחות שונים לפי דרישה.
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners