נא להמתין להופעת התפריט 
מילון למונחי לווינים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל


תחום Ka Band
תחום התדרים שבין 31 - 18 GHz

KbPS
קילוביטים לשניה .מתייחס למהירות שידור של 1,000 ביטים לשניה

K Kelvin
שיטה למדידת מעלות בעיקר לצרכים מדעיים . אפס Zero K מסמל אפס מוחלט
ומתייחס ל 954 פארנהייט או 372 צלזיוס .
מאפייני הפרעות טרמליות מצויינים במעלות Kelvin

Kilohertz (kHz)
יחידת תדר השווה ל- 1,000 הרץ

תחום Ku Band
תחום התדרים שבין 71- 10.9 GHz
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners