נא להמתין להופעת התפריט 
מילון למונחי לווינים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגילIEC
International Electrotechnical Commission . אתר

Inclination
הטיה
הזווית שבין המישור האורביטלי (מסלולי)של לווין מסוים לבין המישור.

Isotropic Antenna
אנטנה המשדרת בעוצמה שווה לכל הכיוונים.

IRD
integrated receiver decoder
מקלט ומפענח שידורים מוצפנים משולב .

ISO
International Organisation for Standardisation
ארגון התקנים הבינלאומי

iTV או ITV
Interactive television
טלויזיה אינטראקטיבית -מערכת קליטה ביתית המתבססת
על קיומו של ערוץ "חזור" אשר מאפשר שידור נתונים מבית הלקוח אל המוקד או
אל ספקים של שירותים נילווים ובאמצעותם לשלוט על זמני צפיה, רכישה או
צריכה של שירותים נוספים.

Interface
מימשק
מאפשר חיבור בין מכשירי חשמל שונים.למשל: SCART , 2RS232 , SCSI
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners