נא להמתין להופעת התפריט 
מילון למונחי לווינים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל


Half Transponder
שיטה לשידור שני ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באמצעות משיב (טרנספונדר) אחד עלידי הקטנת העוצמה של כל אחד מהערוצים המשודרים.

High Definition Television טלוויזיה בהפרדה גבוהה
קשידור טלוויזיה עם מספר קוים בתמונה כפול מהשידור הסטנדרטי. קיימים תקנים שונים ופורמט המסך מסוג Screen Wide ( 9 X 16 ) ראו פרק מיוחד לנושא

Hemispheric Beam
אלומת שידור לווינית המכסה כמחצית מפני כדור הארץ( כ 21% מסך שטח
כדור הארץ).

Hertz = Hz
מחזורי בשניה

Horizontal Polarization - קיטוב אופקי
ראה כאן

HTH - Horizon-to-Horizon
סוג של התקן צלחת המאפשר הזזת הצלחת 180-ב מעלות.התקן זה נחשב אמין וחזקמאוד וגם נחשב לאמין ביותר למעקב ולקליטת ערוצים בתחום Ku.

Hydrazine
הלווין מכיל את דלק הטילים הרעיל הידראזין, נוזל חסר צבע בעל ריח דמוי אמוניה. חומר זה עלול לגרום נזק לכל אדם שבא עימו במגע
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners