נא להמתין להופעת התפריט 
מילון למונחי לווינים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגילGeostationary / Geosynchronous Orbit
Geosyncronous Equatorial ( Clarke) Orbit
מסלול היקפי ייחודי בחלל החיצון שבו גוף נשאר בעמדה קבועה יחסית לכדור הארץ. המסלול, המכונה גם קשת גיאו-סטציונרית הוא באורך של 42,242 ק"מ ובמרחק של 35,786 ק"מ מפני הים על כדור הארץ. לצופה הנמצא על פני כדור הארץ עצמים הנמצאים בקשת זו נראים קבועים וחסרי תזוזה מכיוון שקצב תזוזתם זהה לזה של כדור הארץ. זהו העיקרון המנחה של לוויני התקשורת ה"קבועים" בחלל, עיקרון אשר נתגלה על ידי Arthur C. Clarke ומסלול זה נקרא על שמו.

Geostationary Transfer Orbit - GTO

ה Geosynchronous Transfer Orbit ( או GTO) הוא a מסלול מעבר על שם Hohmann סובב כדור הארץ שנמצא בין מסלול סובב ארץ בגובה נמוך LEO - low Earth orbit ומסלול גיאוסטציונרי - GEO . מדובר במסלול סגלגל ( אליפטי) בו נקודת ה perigee היא נקודה ב LEO ונקודת ה apogee היא במרחק שווה מכדור הארץ בדיוק כמו GEO.

כלי שיגור ( טילי) כבדים הם הטילים היחידים שר מסוגלים לשאת לווינים במשקל גבוה למסלולים גיאוסטציונריים או גיאוסינכרוניים. היכולת להשיג מסלול מעבר גיאוסינכרוני היא קריטית להצבת מסלולים מהדור החדש במסלול הנכון.

Global Beam
קרן שידור המכסה את כל פני שטח כדור הארץ הנראה מהלווין המשדר (כ 42% מפני כדור הארץ)

GMT
Greenwich Mean Time
הזמן התקני הבינלאומי. את מקומו תופש בהדרגה המונח UTC שמבטא את אותו זמן. ראו גם UTC

Gain
בצלחות לווין, ההגברה נמדדת ב dBw . עליה של 3 dB בהגברה שווה להכפלה בעוצמה

Gigahertz = Ghz
ה hertz (סימנו : Hz) הוא יחידת מדידה של תדר שבאופן לא רשמי מוגדרת כמספר האירועים המתרחשים בשניה אחת . מדובר ביחידת מדידה בסיסית של תדר במערכת היחידות הבינלאומית SI - International System of Units והיא נמצאת בשימשו בכל העולם הן למטרות כלליות והן לשימושים מדעיים . ניתן להשתמש ב Hertz על מנת ללמדוד אירועים ממחזוריים ; השימוש הנפוץ ביותר ביחידת מדידה זו הוא לתאר תדר של רוטציהובמקרה זה מהירות של הרץ אחד שוונה למחזור אחד בשניה.

תדר ב Hz
שם
יחידה
100
Hertz
Hz
101
Dekahertz
daHz
102
Hectohertz
hHz
103
Kilohertz
kHz
106
Megahertz
MHz
109
Gigahertz
GHz
1012
Terahertz
THz
1015
Petahertz
PHz
1018
Exahertz
EHz
1021
Zettahertz
ZHz
1024
Yottahertz
YHz
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners