נא להמתין להופעת התפריט 
כתבות ומאמרים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

על תחומי תדרים בלווינים - S Band

תחום S-band אומץ תחילה לצורך שימוש תקשורת בחלל על ידי סוכנות החלל האמריקאית NASA וסוכוניות אחרות לחקר החלל ברחבי העולם. לתחום זה ישנה תכונה טבעית של רמת רעש נמוכה והוא סובל הרבה פחות מהשפעות יונספריות לעומת תחום L-band. מערכות שדיור לוויניות ישירות לבתים בתחום S-band נוסו בשנים האחרונות על ידי NASA ועל ידי סוכנות החלל ההודית ISRO וכן באינודנזיה .
גם ארגון התקשורת הבינלאומי הקצה לפני מספר שנים את התחום לצרכי שימוש של תקשורת לווינית ניידת ושידורי אודיו (מכונים בקיצור DARS) . לישומים אלה יש הסיכוי הטוב ביותר להצליח מבחינה מסחרית על בסיס בינלאומי בתחום תדרים זה.
בארצות הברית בוצעה מכירה פומבית של תדרים בתחום שדיור זה ובתחילת המאה הנוכחית החלו לפעול שם שני שירותי רדיו למנויים בתחום ( XM Radio ו Sirius Satellite Radio) . תחום S-band בין התדרים 2,320 to 2,345 MHz מתחלק שווה בשווה בין שתי החברות המפעילות את חבילות הרדיו הלוויני. התחום של התדר (uplink ) העולה ללוויני החברות משתרע בין התדרים 7,025- to 7,075-MHz . שתי החברות גם התקינו רשת משדרים קרקעיים על מנת לסגור כיסים מתים של קליטה באזורים עירוניים צפופים . לשידורים אלה EIRP ממוצע של 68 dBW ועל כן ניתן לקלוט אותם היטב בכלי רכב בתנועה תוך שימוש באנטנה בעלת רווח ( gain) נמוך.
מכיוון שמדובר בתדרים בתחום גבוה יותר מאשר L-band,ייתכן שהייה כאן איבוד אטמוספרי מעט יותר גבוה
(אך עדיין נמוך ) ופחות יכולת להתאמה למבנה קרע משתנה . לווינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ ( LEO)
וכאלה הנעים במסלול ביניים ( MEO) מתאימים כנראה הכי טוב לשידורים בתחום S-band מכיוון שאיבוד עצמת האות במסלול כזה נמוך יותר לעומת לווינים קבועי מסלול ( GEO) . בכל מקרה תמיד אפשר לפצות את איבוד העוצמה באמצעות אות שדיור לוויני חזק יותר , בדיוק כפי שנעשה בלוויני ה Ku-band.
   

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners