נא להמתין להופעת התפריט 
כתבות ומאמרים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

על תחומי תדרים בלווינים - Q Band / V Band

תדרים מעל 30גיגהרץ נחשבים עדיין בגדר נסיוניים בטבעם ועד כה לא הביע אף ארגון או גוף כלשהו עדיין התעניינות לחחקור את האפשרות להשתמש בתדרים בתחום זה . הדבר קשור גם בעובדה שתרים בתחום זה מושפעים עוד יותר מהפרכות הקשורות בגשם ובספיגה אטמוספרית גדולה עוד יותר מאשר ניתן לבצע ניסויים במסלולי קרקע-חלל .תחומי Q ו V מאותגרים גם בכלמה שקשור לקלטרוניקה פעילה וסבילה שתתוקן על לווינים
ןבתחנות קרקע . המדובר במימדים זעירים מאוד בהשוואה לציוד המוכר כיום עם יעילויות מגבר נמוכות והכל הרבה יותר יקר ליצור ולבדיקה. בגלל מגוון סיבות אלה , רק גופים בודדים פנו למחקר בתחומים אלה . ייתכן מאוד שאחד הישמוים האפשריים לשימוש בתחמים אלה יהיה קישור בין לווינים גיאוסטציונריים ללווינים לא גיאוסטציונריים.
   

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners