נא להמתין להופעת התפריט 
כתבות ומאמרים
הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל

על תחומי תדרים בלווינים - Ku Band

תחום התדרים של Ku-band שופע אפילו בהשוואה לזה של C-band והוא כולל
750 MHz עבור שימושי FSS (Fixed Satellite Service ) ועוד 800 MHz עבוד שימושי BSS (Broadcast Satellite Service ) . גם כאן אפשר להשמתמש בקיטוב כפול l
ובמיקום של לווינים במרחק של שתי מעלות ביניהם . סמיכות גדולה יותר בין לווינים אינה מעשית
בגלל ששידורים בלוויני Ku מיועדים לקליטה בצלחות קטנות במיוחד , ולצלחות כאלה יש רוחב פס דומה או גדול מזה של צלחות המיועדות לקליטת שידורים ב C-band service. בדרך כלל אלומות נקודתיות של לווינים הפועלים בתחום זה מאפשרות שימוש חזור בתדר עד פי עשרה . לזה יש יתרון נוסף בזכות ה EIRP המוגדל המתקבל למרות עצמת שידור צנועה ואילו ה G/T ( gain/noise temperature) עולה iבזכות שימשו שאלומות נקדותיות ( "ספוט"). המספר המירבי של תחום התדרים ב Ku band יכול על כן להגיע לכדי 4 THz.
בזכות היעדר חלוקת שימוש בתדר והשימוש בעוצמות שידור גבוהות בחלל ניתן לקלוט כיום חבילות ערוצים רבות בעזרת צלחות קטנות מימדים במקומות רבים ברחבי העולם ( בעיקר באירופה, במזרח התיכון וביפן ). במקומות שונים גם הותר לאחרונה שימוש דו כיווני בתחום שידור זה לישומים אינטראקטיביים ולתקשורת נתונים.

רשתות VSAT בעלות נמוכה הן מוצר ואפייני של שימושים כאלה בתחום תדרים זה וההקלות ברגולציה בשנים האחרונות. מכיוון שתחום תדרים זה נמצא מעל לתחום C-band, רשתות ה VSAT וממירים הלווין הביתיים ב Ku-band אמורים להיות בנויים מראש עלמנת לפצות על דעיכות הנובעות מגשם . דיעות כאלה אפשר להקיטין על ידי הגברתה EIRP של הלווין . גם שיפורים באיפנון ובתכונת תיקון השגיאות
FEC- forward error correction הביאו להוזלת הממירים והקטנת מימדיהם בשנים האחרונות .
 

© כל הזכויות שמורות * All trademarks are the property of their respective owners